Obchodné podmienky

http://www.web.pc.pl/angebot.php
Prekursor w dzidzinie stron internetowych w Polsce. Firma zajmuje się projektowaniem, tworzenie stron internetowych oraz promocją ich w wyszukiwarkach internetowych.dswww.pl - Tworzenie stron WWW.

Sponsor: Fotograf Zielona Góra

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom :

5P - Slavomír Pätoprstý,

Langsfeldova 16,

811 04 Bratislava.

Zapísanom v živnostenskom registri :

Obvodný úrad Bratislava
Číslo živnostenského registra: 101-22065

IČO: 11888709

DIČ: 1020155488

IČ-DPH: SK1020155488

Ochrana osobných údajov

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávky cez internetovú stránku www.kavanapredaj.sk, slúžia výlučne pre potrebu dodania tovaru a poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané, v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje:


- dodať správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky
- dodať tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území EU

Kupujúci sa zaväzuje:


- objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi
- zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky, v opačnom prípade bude jeho objednávka zrušená.

Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14. pracovných dní od uzatvorenia zmluvy písomným oznámením na e-mailovú adresu. Do 14 dní je možné zásielku vrátiť bez udania dôvodu, avšak poštovné, či už pri kúpe alebo platené spätne, nehradíme. Vrátený tovar musí byť v originálnom balení a nesmie byť použitý. O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom do 24 hodín od obdržania odstúpenia. Ak tento e-mail kupujúci neobdrží do tejto stanovenej doby, je jeho právom a povinnosťou telefonicky alebo e-mailom si tieto informácie vyžiadať.

V prípade vrátenia tovaru, tovar nesmie byť vrátený na dobierku. Po prezretí vráteného tovaru, sumu vraciame späť na bankový účet. Tovar nesmie byť používaný akýmkoľvek spôsobom.

Platobné a dodacie podmienky

Za každý objednaný produkt sa platí v hotovosti, úhradou vopred (bankovým prevodom, vkladom na účet...), na dobierku, alebo pri osobnom odbere v hotovosti. Dodanie do 5 dní nie je záväzné. Pri nepredvídateľných situáciách ako napríklad strata zásielky poštou, nedodržanie termínu dodania tovaru dodávateľom a pod., sa dodacia doba predlžuje na neurčito. Kupujúcemu bude tovar nahradený alebo po vyžiadaní mu budú vrátené peniaze.

Fima 5P - Slavomír Pätoprstý, si vyhradzuje právo bez udania dôvodou zrušiť objednávku a vrátiť platbu v plnej výške späť na účet kupujúceho. Ak bola kupujúcemu zaslaná iba časť objednávky, predávajúci za nedodaný tovar vráti peniaze na účet kupujúceho. Ak kupujúci odmietne čiastočne odoslanú zásielku má právo vrátiť ju a požiadať o vrátenie platby.

Reklamačné podmienky

V prípade poškodeného, resp. samopoškodeného tovaru, alebo omylom poslaného iného druhu tovaru nás prosím do 7 dní od vzniku reklamačného prípadu kontaktujte e-mailom, kde napíšte prosím:

1) Opíšte nám o aký problém ide, resp. stručný popis poškodenia.
2) Záručný list – v tomto prípade je záručným listom samotná faktúra tovaru. Stačí zaslanie kópie.
3) Vaše meno a tel. číslo.

V najbližšej možnej dobe Vás budeme kontaktovať.
Pokiaľ zákazník nesplní všetky vyššie uvedené požiadavky, predávajúci nie je povinný dodržať zákonnú reklamačnú dobu 30 dní.


Vaša reklamácia bude v priebehu 30-tich dní vybavená. Po vybavení reklamácie Vám tovar zašleme na Vami zadanú adresu, dopravu hradíme my.

Poštovné pri vrátení tovaru v max. hodnote 40,00 EUR nehradíme.

Reklamácie sa nevzťahujú na: poškodenie Vami neodborným zásahom


Tovar chráňte pred vplyvmi, ktoré by ho mohli poškodiť. A to pred vplyvmi rôznych prírodných živlov či neodborným použitím.

 

Používá sa opensource systém OpenCart
Kava 5P, © 2021